Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2020 00:36, số lượt xem: 112

Rạng rỡ tâm hồn khảm mướt nhanh
Niềm mơ ước dậy khoả vương mành
Kìa thơ huyễn đắm xua đời lạnh
Nọ nghĩa thơm bừng cảm ý xanh
Hạnh phúc dâng trào loang giữa cảnh
Trầm hương phả lộng ướp cây cành
Lời thương giục giã triền miên ánh
Chuốc tửu kim bằng lịm mỗi canh

Chuốc tửu kim bằng lịm mỗi canh
Cùng nhau chúc tụng ngả nghiêng cành
Thời gian đuổi bóng thường qua mạnh
Kỷ niệm ghi đời mãi cứ xanh
Dẫu biệt tim lòng thêu biếc cảnh
Dù xa ý nghĩa dệt xinh mành
Ngày mai tiễn bạn về phương ấy
Rạng rỡ tâm hồn khảm mướt nhanh