Lặng hồn rã chìm sâu trong xám xịt
Thương nhớ ơ hờ biết gởi về đâu
Người ra đi sót lại mấy cung sầu
Nơi hẹn cũ thắt tha làm gió bạc.

Dáng tình xưa giờ nhoẹt nhoè tan nát
Mộng tình ơi chuyếnh choáng giọt trầm ngâu
Kỷ niệm tan trăng thuở đó phai màu
Còn chi nữa để mà trông với ngóng.

Nghe dội lại giữa hồn bao đợt sóng
Tha thiết đòi về lại chốn nguồn xưa
Của tháng ngày mộng đón quyện tình đưa
Trăng vĩnh cữu - ơi à - trăng huyễn ảo.

Lòng thầm nhủ cái gì là ngọc bảo
Khi trở mình đối diện với tàn tro
Này em ơi, tất cả chỉ câu trò
Đem diễn kịch cho qua ngày đoạn tháng...