Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2021 13:52, số lượt xem: 104

Vẫn ước thân này mộng xẻ tư
Lời yêu vạn hướng chả đâu từ
Hoa đồng mắt cọp luôn ngầu dữ
Ảnh hậu môi rồng mãi khó hư
Giữa biển cười toe hàng hiệu ứ
Đầu non gặt trĩu mấy trăm ừ
Hài ngôn điệu dáng thâm trầm ngữ
Dẫu có muôn hồng chẳng ngại dư

Dẫu có muôn hồng chẳng ngại dư
Miền xuôi hoặc núi cũng mau ừ
Thành danh bịp Sở vì chơi dữ
Nổi tiếng mê Kiều bởi sống hư
Tán tỉnh bao nàng khoe rộng chữ
Cò cưa mọi ả kết thơm từ
Tim chàng vĩ đại mời vô thử
Vẫn ước thân này mộng xẻ tư