Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 15:17, số lượt xem: 119

Kiếp xưa hẹn nối phu thê
Kiếp nay rèm mộng si mê nồng nàn
Thề rằng khó mấy cũng sang
Dẫu ăn hột muối lòng nàng vẫn vui.

Kiếp xưa giao kết ngọt bùi
Kiếp nay gặp lại mặn mòi cùng nhau
Nước tình tưới thắm gốc cau
Để dây trầu mãi đượm màu chơi vơi.

Kiếp xưa thề chẳng đổi dời
Kiếp nay gắn bó gọi mời tình xuân
Rộn ràng bó đuốc lang quân
Sáng soi bể ái, rạng ngần trời duyên.

Nhãn lồng gởi tặng chim quyên
Tình hồng đan mối diệu huyền đường tơ
Xứng công mấy kiếp mong chờ
Kiếp này hội ngộ tình thơ ngọt ngào…

Kiếp xưa ong bướm lao xao
Kiếp nay chung thuỷ mận đào sắt son…