Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2021 19:07, số lượt xem: 72

Tình tang trầu rượu hàng ngày
Đễ ươm cau thắm đắm say cõi lòng
Tình lang kề cận má hồng
Buông câu hò lả, vợ chồng hoạ thơ.

Chòng chành mấp mé lườn đò
Xuôi dòng nước ngọt mộng mơ khắp đời
Chèo lòng tới bến người ơi
Nhấp nhô sóng nước chẳng rời tình ta.

Thoả vui một tiếng cười khà
Trăm năm gói lại chỉ là tình em…