Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2020 18:59, số lượt xem: 109

Cùng nhau xướng hoạ đã bao ngày
Nghĩa cả ân tình diệu sắc thay
Nhớ buổi trao vần thêm mãi đượm
Và khi gởi tứ tạo vui dày
Lời thơ bổng ngọt ngào trăm lối
Rực rỡ muôn dòng thể phú say
Vẫn ước thi đàn luôn trẻ mượt
Trầm hương lộng gió toả thơm đầy

Trầm hương lộng gió toả thơm đầy
Trỗi cánh men lòng điệu thoả say
Nguyện gửi hồn nghiên cùng ái thẫm
Và trao dạ bút đẫm thương dày
Rồng mây luyến ảo huyền tương ngộ
Hữu hảo tao phùng phượng các bay
Khắc mãi vành tim thời ngọt phả
Cùng nhau xướng hoạ đã bao ngày