11.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2020 22:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 14/03/2020 23:28, số lượt xem: 283

Vây tròn phố thị giữa trùng vây
Đầy nước hồ Times sóng lượn đầy
Vẫy khúc ven bờ loang điệu vẫy
Xây vòm đỉnh tháp lộng trời xây
Dậy bừng lá cuốn làn mơ dậy
Gầy dựng viền quanh nét mộng gầy
Ấy hẳn thiên đường âu hẳn ấy
Đây là tuyệt phẩm chính là đây

Đây là tuyệt phẩm chính là đây
Gầy cảnh tồn sinh bớt guộc gầy
Trẩy nhẹ loang chiều ngan ngát trẩy
Xây bồng toả nắng dạt dào xây
Thấy nương vũ điệu đan lòng thấy
Đầy lộng tình duyên lịm buổi đầy
Bấy cuộc hoà chan ngời diệu bấy
Vây tròn phố thị giữa trùng vây