Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2018 10:32, số lượt xem: 257

Thanh thản mà vui trọn đạo người
Cần chi giẫm đạp để hư đời
Bạc tiền có lắm nào luôn giữ
Sự nghiệp cho nhiều sẽ cứ trôi
Bình ổn hoạ tai đều ở đức
Cầu an phước hạnh tự do trời
Tuổi già níu kéo đâu hoài được
Dài vắn cũng là một kiếp thôi

Dài vắn cũng là một kiếp thôi
Gắng sao cuộc sống thuận theo trời
Không làm chuyện ác mà tâm loạn
Chẳng nói câu thù kẻo dạ trôi
Danh lợi ú ù như ngọn bão
Vàng son ứ hự giống cây đời
Trèo lên trụt xuống hoài thêm mệt
Thanh thản mà vui trọn đạo người

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm