Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/06/2019 12:29, số lượt xem: 240

Cuộc thế nào đâu phải đoá quỳnh
Con người chẳng thể mãi trường sinh
Đừng nên bộ gió hoài khinh khỉnh
Hãy để hồng tâm mãi xịch xình
Chớ lậm gian hùng nuôi ác tính
Mà hay trọng nghĩa dệt thâm tình
Nhiều khi tạo hoá dành nhân định
Khí độ anh hào sẽ kết tinh

Tham tàn độc ác dễ thành tinh
Mệnh sống làm sao tránh phẩm bình
Giúp đỡ người thân hoài nhớ lịnh
Làm ơn kẻ khó hãy quên mình
Ân cần chúng bạn luôn hoà nhỉnh
Thuận thảo gia đình mãi đẹp xinh
Phải giữ cho tròn tâm ý tịnh
Nuôi lòng vẳng mãi tiếng cầu kinh