Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/06/2019 21:41, số lượt xem: 180

Bần thần lòng nuối nhớ nhung ai
Lẩn quẩn hôm xưa chạnh lặng dài
Khúc hát đớn đau tim vỡ mãi
Câu thơ chao chọng dạ sầu hoài
Loằng ngoằng lời ảo cơn mê hái
Trúc trắc ái đờ nẻo khổ lai
Giữa quãng nhão nhừ hồn té tái
Ôi thôi tan mộng dật dờ cài

Liểng xiểng câu thơ lính quýnh cài
Chờ người chạng vạng nỏ tin lai
Đau thương những nỗi buồn rầu vọng
Bứt rứt bao phen thậm thụt hoài
Thật hệt làng nhàng đời khổ thảm
Y như lọng cọng điệu sầu dài
Rì rầm thủ thỉ mê man ước
Đợi cuộc trùng phùng quyến luyến ai