Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 12:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 14/04/2021 12:57, số lượt xem: 130

Thương vắng nẻo hồn đắng tuổi yêu
Khóc vùi đêm hận tủi tình yêu
Thương đầy trí não loang chùng nhớ
Khóc nghẽn tim đời xót vọng yêu
Thương đẫm lặng hồn đau mãi nhớ
Khóc sầu vương dạ buốt thầm yêu
Thương chiều tuổi mộng vàng cơn nhớ
Thương thuở đoạ đày dạ nát yêu

Yêu nát dạ đày đoạ thuở thương
Nhớ cơn vàng mộng buổi chiều thương
Yêu thầm buốt dạ vương sầu khóc
Nhớ mãi đau hồn lặng đẫm thương
Yêu vọng xót đời tim nghẽn khóc
Nhớ chùng loang não trí đầy thương
Yêu tình tủi hận đêm vùi khóc
Yêu tuổi đắng hồn nẻo vắng thương