Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2021 11:24, số lượt xem: 58

Kiếp xưa hẹn ước đi tìm
Lang thang giữa cõi vạn niềm ước ao
Lầm thầm khấn với trời cao
Cho duyên nối lại đượm màu xanh lơ.

Rồi hôm nguyệt lặn sao mờ
Nàng thơ ẻo lả nói chờ đợi anh
Cau trầu đượm ngát tình xanh
Nồng yêu hương lửa, cây cành buông lơi.

Tưởng là ghé một chút chơi
Gió trăng thề hẹn đầy vơi cuộc đùa
Nào hay bén mộng già nua
Khiến bao la cõi vọng khua tâm đồng.

Hỏi em còn nhớ hay không
Ngày xưa ướm hỏi khoá lòng với ai
Để tim ủ ấp thương hoài
Tìm bao nhiêu nẻo, trang đài là em.

Dẫu qua giông gió nổi chìm
Sắt son một cội, nồng thêm đêm dài
Lửa tình ngày một cuồng say
Trăm năm có hết chẳng bay mộng tình.

Mãi hoài dáng nhỏ xinh xinh
Đậu tim lãng tử, đắm chìm trong em …