Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2020 12:10, số lượt xem: 128

Ngời hương đất Mẹ sáng tươi hồng
Vạn nhớ quê nhà dõi biển Đông  
Vững nhé bình tâm hoài ngát diệu
Bền nghe ổn trí mãi thơm nồng
Tim hiền gái tỉnh mơ bừng nghiệp
Chí cả trai làng quyết lập công
Mũi súng xuyên Tàu yên hải đảo  
Làm cho địch khiếp dạ Tiên Rồng

Làm cho địch khiếp dạ Tiên Rồng
Sức trẻ vang trời những chiến công
Xảo quyệt quân thù thua kế hiểm
Hiền lương tráng sĩ dậy tâm nồng
Tưng bừng nữ kiệt giương đầu súng
Rộn rã anh tài toả hướng đông
Tổ quốc đồng ca mừng thắng lợi
Ngời hương đất Mẹ sáng tươi hồng