Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/06/2019 18:17, số lượt xem: 241

Trăng nhớ ơ hờ thương nhớ trăng
Hằng Nga hiện ẩn Nguyệt Nga hằng
Thấu mơ ngào ngọt nồng mơ thấu
Rằng nguyện chứa chan thoả nguyện rằng
Dậy ái thơm lòng ân ái dậy
Giăng tình ngát mộng nghĩa tình giăng
Thoảng hương dạ lý trầm hương thoảng
Khăng khít cung nguyền dạ khít khăng

Đăng đàn đẫm mượt khúc đàn đăng
Giăng mắc tim lòng giữa mắc giăng
Ấy mộng lâng ngời trao mộng ấy
Rằng mơ thắm đẹp ước mơ rằng
Mãi thương quyện quấn trào thương mãi
Hằng nhớ triền miên vọng nhớ hằng
Nhé hẹn cau trầu ươm hẹn nhé
Trăng rằm thơm thảo ánh rằm trăng