Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/08/2021 18:46, số lượt xem: 79

1
Kỷ niệm xa rồi cõi vắng nhau
Giờ đây ái cảm đã hoen màu
Tình ơi rã rượi mơ thề trước
Nẻo hỡi tiêu điều hẹn ước sau
Diễm cảnh thay mùi nên bạc trắng
Vàng trăng đổi sắc chọn sang giàu
Người đi bỏ lại dây trầu héo
Một kẻ toang lòng ngã gốc cau

2
Cau trầu ước hẹn đã mờ trôi
Nghiệt ngã tình chao vẻ xám rồi
Giữa xót xa hoài đau kỷ niệm
Trong tàn tạ mãi tím vành môi
Mà nghe quạnh quẽ từng đêm thức
Lại cảm tèm lem quãng sóng bồi
Diễm khúc tơ lòng nay ngoẻo rụng
Tâm hồn rạn vỡ buốt mồ côi

3
Hồn đau rạn vỡ dưới trăng ngà
Ngõ cụt thiên đường khiến oải xa
Rụi cảnh môi tình lem cõi sắc
Tàn khung khúc nhạc thủm hương trà
Ê chề mộng cũ vùi câu hát
Quạnh quẽ mơ buồn sảng tiếng ca
Chỉ có mình ta dường lạc lõng
Mù sương kỷ niệm nhuốm quan hà

4
Kỷ niệm sương mù đẫm ý thơ
Ngàn xưa ám ảnh thật vô bờ
Giăng mờ mịt lối sầu duyên vỡ
Để quắt queo lòng rã nuộc mơ
Cổ tích tàn canh buồn bã rạc
Cuồng phong vĩnh biệt ngổn ngang đờ
Mình ta đứng giữa chiều hoang lạnh
Quá vãng tan nhoè dạ chỏng chơ