Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/11/2018 18:49, số lượt xem: 229

Trọn tình, đủ nghĩa, dư lời
Mà không đi hết quãng mời mọc yêu
Để cho nắng xát những chiều
Trái tim lẻ mọn đẫm liêu xiêu sầu.

Thế rồi trầu phải lìa cau
Để ngàn năm phải chịu đau đớn này
Chân trời, người hỡi, có hay
Xót thương úa dạ, châu đày đoạ rơi.

Vọng buồn héo giữa chùng chao
Sầu đong kín ngọn, nuối ngào ngọt xưa
Tình ơi, nhớ mấy cho vừa
Mà đau như xé giữa thưa thớt nồng.

Nắng lùa xế buổi trống không
Tình nao liệm chết hương chòng chành xa.