Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2020 12:36, số lượt xem: 50

Trên cành lá cũng chuyển dần sang
Nẻo mộng trần ai cũng úa vàng
thảm sương tràn chau cõi luỵ
U hoài gió lộng đẫm lằn ngang
Làn tiêu tiễn biệt buồn dang dở
Khúc nhạc từ ly tủi bẽ bàng
Mấy nữa mà mơ thời hiệp cẩn
Đâu còn ái cảm dạo tình vang

Đâu còn ái cảm dạo tình vang
Tẻ ngắt vần thơ giữa bộn bàng
Bởi luyến lưu nào không xoã đượm
Nên dào dạt ấy trở thành ngang
Làm cho mộng cũ đành tan nát
Lại khiến thề xưa phải võ vàng
Ngoái lại mơ tìm hương kỷ niệm
Trên cành lá cũng chuyển dần sang