Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2021 10:13, số lượt xem: 53

Chảy mãi tình thơ giữa cuộc đời
Vui buồn thương hận nhịp bồng lơi
Ngàn năm hò hẹn vần mơ tới
Vẫn cháy vành tim diệu khúc hời.

Chảy mãi nguồn thơ giữa vạn lời
Gối đầu lên những cánh buồm khơi
Mùa trăng quá vãng mơ màng khởi
Bát ngát hoài thương đẫm gọi mời.

Chảy mãi hồn thơ giữa mộng cời
Vương nồng mắt dại ánh chiều bơi
Bâng khuâng nhả chữ từng câu mới
Thương lắm mùa nao thẫm góc trời.

Chảy mãi dòng thơ giữa tim ngời
Vàng xưa vọng mãi khúc nguyền ơi
Thật chân trao gởi hoài mong tới
Níu chút tình ân giữa vợi vời...