15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/12/2020 23:33, số lượt xem: 160

Giá băng mấy rồi cũng có ngày tan
Câu hạnh ngộ vẫn rỡ ràng hé mở
Hãy tin yêu để thêm nồng nhịp thở
Hạnh phúc đến rồi, trắc trở lùi xa

Em bền lòng dệt giấc mộng cùng ta
Nắng sẽ toả trên tóc em như trước
Ngày hiệp cẩn dập dìu đoàn đưa rước
Đón nhau về thơm mộng ước trầu cau.

Và mãi là, hai đứa sẽ cùng nhau
Xây nguyện ước trên cây cầu hạnh phúc
Trong sâu thẳm, mầm yêu hoài thúc giục
Dệt mơ lòng thắm đượm khúc mùa xuân.

Tình mãi thơm như hoa cỏ trong ngần
Ngàn nắng hạ sẽ ngân bừng hương lửa
Rồi mải miết mình yêu nhau thêm nữa
Ru nhau vào ngưởng cửa diễm tương lai.