15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/04/2020 16:52, số lượt xem: 153

Những ước về xơi Hà Nội phở
Đồng Nai nũng nịu gieo lòng nhớ
Chan nồng đắm dạ giữa mùi bơ
Khoả đượm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng rủ quãng mơ
Hương ngời ngát toả choàng duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở

Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm ý bổng tựa vần thơ
Lả lướt hương nồng như vị mỡ
Mỗi sáng trôi bừng giữa nẻo mơ
Từng hôm phả lượn trong niềm nhớ
Tim lòng nhấp nhổm mãi hoài cơ
Những ước về xơi Hà Nội phở