Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2021 09:36, số lượt xem: 61

Tím thương duyên thắm môi cười
Tím em ngào ngọt giữa đời trần tiên
Tím lòng dỗ cánh chim quyên
Tím mơ một thuở bến thuyền thuỷ chung.

Tím đường trải khắp cõi lòng
Tím thơm một thuở vợ chồng nồng êm
Tím hồn mảnh nhớ nghiêng nghiêng
Tím mây gởi ngút dặm miền mờ sương.

Tím tình chút ngỏ tơ vương
Tím muôn kiếp nhé, mãi thương nhau cùng…