15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/01/2021 23:22, số lượt xem: 126

Net thì ảo nhưng tình thì không ảo
Bởi lòng luôn quyện xáo những vui buồn
Mắt không thấy nhưng niềm đau là thật
Vẫn bồng bềnh khi tình cảm trào tuôn.

Ảo mà sao nhung nhớ suốt đêm ngày
Nói vô hình sao lại ngóng chờ ai
Thao thức đó hiển nhiên là thực nhớ
Bởi sóng tình lay động cõi lòng say.

Xao xuyến lắm khi đèn sáng nhà quen
Tim ấm ức dường như dậy hờn ghen
Xúc cảm ấy ai dám cho không thật
Bởi say lòng, ngan ngát cả vành tim.

Ngoài đời đó tình xây rồi cũng nát
Mà Net đây chung thuỷ vẫn mong chờ
Lòng không thật thì lâu đài toàn cát
Cái chân tình thật cả giữa niềm mơ.