Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2022 23:10, số lượt xem: 47

Tình nhớ về muôn ngã
Dõi mắt trông mùa xa
Người ơi, đêm xót xa
Nghe gió sầu canh rã.

Mắt môi sao trắc trở
Gió tiếc thương vô bờ
Gởi lòng vào trong thơ
Hồn nhoè đau bỡ ngỡ.

Ái nào quên nẻo thệ
Gió mưa mãi réo về
Tình ơi, sao muội mê
Để lòng này bê trễ.

Mùa xưa sao vỡ úa
Giá rét đông chạnh sầu
Người xưa giờ nay đâu
Lạc đời trong buồn nẫu.