Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2022 22:52, số lượt xem: 65

Tình buồn rải kín trang thơ
Lòng buồn, xa xót khiến thờ thẫn tim
Giờ đây kỷ niệm im lìm
Dáng xưa nhoà nhạt giữa im ắng về.

Gió đời thổi bạt khúc thề
Làm cho thực tại đẫm lê thê hoài
Ân tình thế nớ đành phai
Người đi bỏ lại những gai góc tình.

Chi còn thệ hứa huyễn linh
Chi còn khát vọng giữa tình cảm xưa
Bây giờ ái lạnh gió mưa
Vàng trăng ủ dột nhạt đưa đón nào.

Thì xin vẫy nhẹ tay chào
Người đi hạnh phúc cõi lao xao nồng
Ta về  chốn cũ phòng không
Mà nghe buốt giá giữa chòng chành rơi.