Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2020 10:30, số lượt xem: 161

Vàng trăng diệu ngát phả môi mềm
Thoả mãn chi bằng ngọt khắc nêm
Ý trỗi hồn xiêu chìm nghỉm nệm
Đầu mơ trí lộng nỉ non thềm
Tòm tem mộng cảm lần khân nếm
Phảng phất ân nguyền giục giã chêm
Vẻ mật hương người sao mãi ếm
Nguồn yêu nhảy loạn khó ai kềm

Nguồn yêu nhảy loạn khó ai kềm
Vẫn cứ trông về một rẻo chêm
Lả giữa tim lòng ru khít đệm
Đùn trong trí não dậy loang thềm
Bồng lai vũng ngọt âm thầm nếm
Hạnh phúc khay nồng rộn rã nêm
Nhấp nhỏm ra vào đâu thể đếm
Vàng trăng diệu ngát phả môi mềm