Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2020 16:29, số lượt xem: 129

Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng
Bây giờ bướm lượn rợp tường đông
Săm soi gương lược lung linh sáng
Chăm chút điểm tô lóng lánh hồng
Chung thuỷ trở tay tan giữa khói
Tin yêu phút chốc đổ ngoài sông
Ô hô trinh liệt thời nay hiếm
Quần áo thay ra giống vợ chồng

Quần áo thay ra giống vợ chồng
Cuối dòng chẳng thấy uống cùng sông
Cô lo làm đẹp thân con gái
Ả diện cho thơm kiếp má hồng
Con cháu làm lơ khôn hoặc dại
Gia nương mặc kệ ít hay đông
Ngẫm đời mà xót tình phu phụ
Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng