Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Nhậu (1)
Đăng ngày 30/01/2018 14:18, số lượt xem: 245

Trên mồm dãi trắng bợt màu vôi
Khạc nhổ tung xèng xoã đến ôi
Có phải vì ham mà dạ đoảng
Hay là xỉn lậm khiến lòng trôi
Nhiều khi phổi nát nào ngưng lại
Những bận tim nhàu chả muốn thôi
Soạn sẵn như vầy đâu thể chối
Nem giò chả ếch rượu nồng lôi

Nem giò chả ếch rượu nồng lôi
Nhậu phát tê rần xĩu cả thôi
Ngớ ngẩn tâm hồn gan vỡ lạc
Phiêu bồng thể xác mật lờ trôi
Thêm người xúi bẩy mê tràn hỡi
Rót tửu châm bừa mệt xoã ôi
Loáng buổi tàn canh người rũ rượi
Trên mồm dãi trắng bợt màu vôi

[1]sưa [tiếng dân gian]=thưa
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm