Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2020 18:16, số lượt xem: 164

Than hoài kiếp nạn vẫn còng queo
Khóc mấy nào ra thoát vũng bèo
Số phận gieo neo cam chịu khổ
Trời đày tăm tối cũng đành theo
Trơ gan mưa gió gồng mình đón
Rán sức núi đồi nỗ lực leo
La lối chẳng ai cho hột gạo
Giàu dây thân ái cũng đâu nghèo

Hãy gượng mà xoay thoát cảnh nghèo
Không đành để mạt cứ giằng neo
Tiền kho ấy khẳm từ nông trại
Bạc tỷ may nhờ những lứa heo
Rạng rỡ gia đình con cái tỏ
Êm đềm phố thị cửa đèn treo
Đời hên chính thực nhờ mưu giỏi
Chẳng chịu trần thân giữa kiếp bèo