Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2021 01:30, số lượt xem: 119

Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi
Bởi ái rời xa cõi mộng rồi
Khắc khoải cho nhiều âu phải chịu
U sầu dẫu nặng cũng lờ thôi
Đường duyên bạt võ vàng hương sắc
Dã dượi thềm yêu bão gió bồi
Đã nghiệm tim người hay tráo trở
Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi

Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi
Huyễn ước triền xưa thuở nguyệt bồi
Để phiến tơ hồng thơm mãi lượn
Cho nguồn ý diễm ngát hoài thôi
Hương choàng toả rỡ ràng duyên kiếp
Lộng lẫy nguyền ân sắc dệt rồi
Oải khắc dìu mơ về quá vãng
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi