Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/05/2019 15:41, số lượt xem: 217

Dẫu vậy đà thương sẽ quyết liều
Cam đành bỏ mặc chút làm kiêu
Êm đềm mỗi chặng lòng đâu thiếu
Rộn rã từng đêm mộng rất nhiều
Vẫn ngát mơ màng khi nũng tiếu
Luôn ngời rạng rỡ lúc hờn yêu
Trầu cau cưới hỏi cùng xe kiệu
Nếu được người ưng sẽ chuộng chiều

Nếu được người ưng sẽ chuộng chiều
Muôn đời mát ngọt với tình yêu
Nào lo cảm ái thường đa thiểu
Chẳng bận diễm mơ lại ít nhiều
Chỉ ước tim lòng luôn thấu hiểu
Cho dù ý mộng vẫn hoài kiêu
Nàng hay ngúng nguẩy thường khoe điệu
Dẫu vậy đà thương sẽ quyết liều