Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 16:37, số lượt xem: 73

Vong tình cuộc ái lạc khờ ngây
Hận tủi hồn thương tiếc nỗi đầy
Nồng rã thệ bay lời oán giận
Đắng cay nguyền hẻo ý trơ gầy
Bông nhoà nhạt úa tim buồn trỗi
Dạ đớn đau nhoè trí thảm lây
Lòng bợt trắng đêm tàn mộng ước
Trông mờ mịt dáng khổ sầu vây

Vây sầu khổ dáng mịt mờ trông
Ước mộng tàn đêm trắng bợt lòng
Lây thảm trí nhoè đau đớn dạ
Trỗi buồn tim úa nhạt nhoà bông
Gầy trơ ý hẻo nguyền cay đắng
Giận oán lời bay thệ rã nồng
Đầy nỗi tiếc thương hồn tủi hận
Ngây khờ lạc ái cuộc tình vong