Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 22:27, số lượt xem: 119

Sương mù phả nhớ dậy buồn đêm
Vỡ vụn tình yêu nát dạ mềm
Đường mật héo tim ngùi kiếp lỡ
Điệu lời khan tiếng bặt mùa êm
Vương chồng chất luỵ hoen sầu gió
Trải dặc dằng tê úa mộng thềm
Tường tận khổ đau lòng rệu rã
Thương hoài vẫn ước mặn nồng thêm

Thêm nồng mặn ước vẫn hoài thương
Rã rệu lòng đau khổ tận tường
Thềm mộng úa tê dằng dặc trải
Gió sầu hoen luỵ chất chồng vương
Êm mùa bặt tiếng khan lời điệu
Lỡ kiếp ngùi tim héo mật đường
Mềm dạ nát yêu tình vụn vỡ
Đêm buồn dậy nhớ phả mù sương