Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2020 01:18, số lượt xem: 251

Trần gian bươn chải khiến thân khờ
Khổ quá nên lòng tạnh cả mơ
Láp nháp đôi đường mang tiếng dở
Lèm nhèm vài chỗ chịu đời ngơ
Nhiều khi lẩn thẩn sầu trắc trớ
Lắm lúc loe ngoe thảm bất ngờ
Duyên phận giống như bình tích vỡ
Não nề cho kiếp sống ngù ngơ

Kiếp sống tạm thời hẻo luyến thương
Dòm lui ngó tới mịt con đường
Cũng là xoay tít mong bừng thưởng
Sao cứ trơ lì chẳng tốt vương
Vạn thuở bôn ba hoài thấy sượng
Trăm năm chào xáo khó mơ thường
Tung hoành đã thử muôn ngàn hướng
Chôn xuống đào lên giống kịch phường