Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 10:58, số lượt xem: 82

Canh tàn giỡn cợt mấy hòn bi
Hớn hở cuồng say giữa dị kì
Đẩy Tốt sang hà ngay quãng thị
Rê Bồ phủ trướng lẹm đường li
Xe lồng khởi lộ triền miên thí
Pháo thổi toang nòng dõng dạc đi
Mã nhảy tưng bừng như loạn trí
Tèm lem đánh oạch chả ra gì

Tèm lem đánh oạch chả ra gì
Nữ lịm quay mình đổi nước đi
Đả Tượng tơi bời hăm mỗi tí
Công thành cấp tập ủi từng li
Hào sâu chợt thủng đau toàn trí
Ngõ trước liền toang rách cả bì
Rấn khoẻ thôi rồi bay cặp SĨ
Canh tàn giỡn cợt mấy hòn bi