15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2020 15:49, số lượt xem: 151

Chưa đông mà đã tàn xuân
Để ai buồn rũ giữa tần ngần hoa
Mi cong đẫm lệ ướt nhoà
Biếng gương trang điểm nhạt hoa bướm tìm.

Như dần niềm nhớ giữa tim
Tiếng con cá quẩy lẫn bìm bịp mong
Đã trao nhau một chữ đồng
Thì xin vạn kiếp mãi trong trẻo này.

Loan phòng cô lẻ sầu thay
Xưa kia nồng mặn giờ day dứt mình
Nguyện rằng giữ chút chung tình
Để an lòng kẻ gửi tình cảm ai.

Đêm rồi cũng có ngày mai
Xa rồi cũng có đến lai láng màu
Hương trầu  vẫn nhớ tình cau
Rồi đêm ân ái sẽ âu yếm nồng…