Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 21:10, số lượt xem: 92

Sai lạc giữa lòng rã kiệt thơ
Mãi chan sầu hận khiến lu mờ
Cài sương lạnh đắng hồn xiêu vẹo
Rớt bão điên khùng dạ bẩn dơ
Mai mốt bủa khờ tim tủi giận
Sớm hôm mòn quạnh gối mong chờ
Dài câu dối gạt đời tê tái
Phai nhạt nghĩa tình héo rụi mơ

Mơ rụi héo tình nghĩa nhạt  phai
Tái tê đời gạt dối câu dài
Chờ mong gối quạnh mòn hôm sớm
Giận tủi tim khờ bủa mốt mai
Dơ bẩn dạ khùng điên bão rớt
Vẹo xiêu hồn đắng lạnh sương cài
Mờ lu khiến hận sầu chan mãi
Thơ kiệt rã lòng giữa lạc sai