Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2022 23:02, số lượt xem: 67

Khỏng khèo ta đón chúa xuân
Lơn tơn chúc hết xa gần minh niên
Tiếng lòng thay vội tiếng chiêng
Báo loan mùa mới vẹn nguyên đất trời.

Hình như có tiếng ai mời
Mùa vui lộng ngát, rộn lời an khang
Gió mây đan khéo rịt ràng
Để xuân cứ mãi mộng vàng giữa nhau.

Thẩn tha mừng tuổi buồng cau
Xuân về trầu rạng sắc màu suốt năm
Gió xuân tiếng khẽ rì rầm
Thương yêu đến vậy, sắt cầm hoài mơ…