15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/08/2019 15:18, số lượt xem: 266

Này em, rót rượu vào thơ
Để cho xuân lại đôi bờ yêu thương
Để hoa cải vẫn thơm vàng
Để con chim sáo hát vang chuyện mình.

Này em, rượu rót vào tình
Cho thơm môi mắt, cho xinh nụ hồng
Cho ngời tim mọng trong ngần
Ông Tơ bà Nguyệt dệt phần mai sau.

Này em, rượu rót trầu cau
Đượm nồng chăn gối, quyến nhau suốt đời
Được tim trỗi khúc giao lời
Mùa thương ấm dịu, chơi vơi cả lòng.

Này em, thơ rượu vợ chồng
Bền duyên tương ngộ, tâm đồng xe tơ
Này em rót rượu vào thơ
Cho hai thành một, ngu ngơ thuở nào…