Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 13:51, số lượt xem: 171

Cùng nhau xướng hoạ thể thơ Đường
Đãi bạn tâm hiền toả bốn phương
Gặp gỡ trau bồi thơm ý bổng
Hàn huyên cảm xúc sũng đêm trường
Ngời mơ thắm mộng trầm hương phả
Diễm ước xanh lòng kỷ niệm vương
Mãn kiếp tròn vuông lời trọng nể
Lồng sâu tốt đẹp cõi vô thường

Lồng sâu tốt đẹp cõi vô thường
Trải phím tơ lòng nghĩa bạn vương
Nhã nhặn câu lời gieo cảm hứng
Triền miên ý tưởng rộn canh trường
Trong tình vẫn rạng bừng bao nẻo
Giữa mạng luôn nồng toả mấy phương
Mượn chữ trao vần thêu khả ái
Cùng nhau xướng hoạ thể thơ Đường