Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2021 12:55, số lượt xem: 224

Đẫm nguyệt cho đời lả lướt say
Người ơi cuộn sóng cả đêm ngày
Men nồng đắm ngọt la đà trỗi
Lửa biếc thơm ngời giục giã quay
Mãi níu tâm tình loang mộng ảo
Hoài đan khấp khởi quyện mơ dày
Mùa vui sẽ lộng tròn duyên ước
Vút giữa tim lòng mượt toả lay

Cho cả tim lòng cuộn sắc mây
Bừng hoan trỗi lạc đẫm mơ đầy
Thầm nghe nghĩa mộng lèn thơm quẩy
Lặng nhớ ân tình ướp ngọt quay
Vẫn mãi cung đàn ngan ngát vậy
Và hoài khúc điệu thiết tha này
Ta-Mình quyện quấn triền mơ trải
Đẫm ái cho đời lả lướt say