Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 17:07, số lượt xem: 187

Hương quỳnh thắm lộng mãi hoài xinh
Ngãi mặn bừng tim đẫm khúc tình
Đường mật ấm môi dìu quãng biếc
Dạ lòng thơm ý dệt đời minh
Thương dào dạt trỗi lan tràn nguyệt
Nhớ xạc xào lay quấn quyện mình
Phương viễn gọi về loang mộng ước
Nương kiều đắm diễm ướp hồn linh

Linh hồn ướp diễm đắm kiều nương
Ước mộng loang về gọi viễn phương
Mình quyện quấn lay xào xạc nhớ
Nguyệt tràn lan trỗi dạt dào thương
Minh đời dệt ý thơm lòng dạ
Biếc quãng dìu môi ấm mật đường
Tình khúc đẫm tim bừng mặn ngãi
Xinh hoài mãi lộng thắm quỳnh hương