Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:45, số lượt xem: 175

Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương
Hường môi nhạt thếch tủi môi hường
Tưởng nhầm níu dạ luôn nhầm tưởng
Vương vấn chao lòng mãi vấn vương
Phượng sắc mơ tàn đau sắc phượng
Sương màn mộng vỡ buốt màn sương
Hướng nào trọn nghĩa đâu nào hướng
Hương rã bên đời nhuỵ rã hương

Hương rã bên đời nhuỵ rã hương
Sương mờ ảo ảnh rụi mờ sương
Tưởng hoài quân tử tim hoài tưởng
Vương mãi khúc thề mộng mãi vương
Phượng khúc đau lòng ngưng khúc phượng
Hường hoa bạc phước rụng hoa hường
Hướng ngàn đổi nhịp theo ngàn hướng
Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương