Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 11/06/2018 11:16, số lượt xem: 435

Trăng vàng lộng ánh khoả hồn ta
Quá vãng người ơi chẳng chịu nhoà
Của những hôm trời biêng biếc ngọc
Trong chiều nắng biển mịt mờ xa
Tình chao đảo mộng loang ngời tiếng
Sắc lả lơi hồn xoã lịm ca
Tưởng sẽ miên trường du ái lạc
Dè đâu huyễn hoặc cứ như là

Dè đâu huyễn hoặc cứ như là
Để những khuya buồn bặt tiếng ca
Hỡi ngọt ngào xưa còn có toả
Hay chiều chuộng cũ sớm lìa xa
Làm cho kỷ niệm thành hoang phế
Cũng khiến nguyền ân trở nhạt nhoà
Mãi ước muôn đời câu tỏ thệ
Trăng vàng lộng ánh khoả hồn ta

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm