Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2022 00:15, số lượt xem: 149

Quá vãng bây giờ chỉ một tôi
Người đi xa mãi biệt tăm rồi
Còn đâu kỷ niệm mùa thương nổi
Chẳng sót ân tình buổi ái trôi
Cứ ngỡ ngàn năm hoài đượm xối
Nào hay mấy bữa nhận đau hồi
Làm tim ứa nghẹn triền miên dỗi
Ngúng nguẩy trong lòng thút thít thôi

Ngúng nguẩy trong lòng thút thít thôi
Dòng thơ đứt đoạn nát chương hồi
Nào khi diễm mộng tưng bừng thổi
Sao nỡ phụ tình nhạt nhẽo trôi
Tiếc buổi thề xưa lòng kịp hối
Buồn nơi hẹn cũ dạ quên rồi
Vầng trăng ái cảm đà lơ vội
Quá vãng bây giờ chỉ một tôi