Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2022 00:31, số lượt xem: 45

Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ
Vàng trăng héo rũ dạ hoen đờ
Mê nồng tắt nhạt nhoà tim lỡ
Ngắc ngỏm sương mù huyễn mị trơ
Mộng hỡi sao đành gây trắc trở
Tình ơi bỗng lại quánh lu mờ
Vì đâu ái cảm tàn duyên nợ
Để khúc giang đầu rã giọng thơ

Để khúc giang đầu rã giọng thơ
Làm cho kỷ niệm xám hoang mờ
Tình yêu rụi bẽ bàng duyên số
Tức tưởi câu thề cõi nguyệt trơ
Cứ tưởng chung tình vui dạ rỡ
Dè đâu bội phản khiến tim đờ
Triền xưa chạnh ngoái mùa hoan lỡ
Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ