Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2019 10:47, số lượt xem: 212

Hoa dỗi nhuỵ hờn nghẹn sắc xuân
Vọng đau lời luyến cõi gian trần
Ngà tan kiếp lạc hoài mơ bướm
Ngọc xót tim nhàu mãi mộng vân
Xa ngút ái mòn phai ánh nguyệt
Cạn nồng duyên vỡ rạn tình ân
Hoà chan lệ rũ lòng thương nhớ
Nhoà tủi hận ai chẳng gũi gần

Gần gũi chẳng ai hận tủi nhoà
Nhớ thương lòng rũ lệ chan hoà
Ân tình rạn vỡ duyên nồng cạn
Nguyệt ánh phai mòn ái ngút xa
Vân mộng mãi nhàu tim xót ngọc
Bướm mơ hoài lạc kiếp tan ngà
Trần gian cõi luyến lời đau vọng
Xuân sắc nghẹn hờn nhuỵ dỗi hoa