Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2021 12:39, số lượt xem: 75

Rờ rờ rẫm rẫm thoắt bèn xâu
Nặn nặn vò vò phỉ sức trâu
Vỗ vỗ xoa xoa rồi đẩy thấu
Thò thò thụt thụt hẩy vào sâu
Châm châm nhả nhả trườn tay bấu
Rít rít khè khè duỗi cánh câu
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lùa dọc tẩu
Dào dào dạt dạt mắt đờ lâu

Dào dào dạt dạt mắt đờ lâu
Nhịp nhịp nhàng nhàng tiến thoái câu
Núi núi non non trào hứng ngẫu
Hồ hồ biển biển lặn thèm sâu
Thơm thơm ngọt ngọt như chàng sấu
Khẽ khẽ khàng khàng tựa chú trâu
Mẫn mẫn mê mê nào khác nhậu
Rờ rờ rẫm rẫm thoắt bèn xâu