Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2019 17:06, số lượt xem: 258

Lưỡng diện đạo đời tại chức vua
Nương thân Phật tánh dựng nên chùa
Tích truyền trỗi dội lưu huyền ảo
Chuyện kể vang lừng tự cổ xưa
Sáng lập Thiền tông dòng Việt phái
Khai lời chánh pháp tiểu thiên thừa
Vùng biên giữ tịnh bền sông núi
Yên Tử muôn đời đẫm nắng mưa

Yên Tử muôn đời đẫm nắng mưa
Hoằng dương Phật pháp chí đâu thừa
Êm đềm giữ trí theo đường cũ
Phảng phất lưu hồn dẫn lối xưa
Tiếng kệ ta bà loang nẻo sớm
Hồi chuông bát nhã dậy hương chùa
Hai lần hoàng đế ngời cao trọng
Lưỡng diện đạo đời tại chức vua