Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2021 23:11, số lượt xem: 98

Mở cánh hoa lòng diễm phượng xưa
Còn không sắc phượng thuở vui thừa
Nồng khoe phượng đỏ lần bung sớm
Ngát cảm môi ngời phượng dỗi trưa
Vẻ phượng hồng tim ngàn nhớ sũng
Ngoài sân trĩu phượng mấy yêu vừa
Thơm lừng nắng rỡ cài mi phượng
Lãng tử mơ hoài dáng phượng đưa

Mơ về quá vãng phượng đòng đưa
Sũng phượng bờ yêu thoả mấy vừa
Phượng nở nghiêng lòng khoe giữa nắng
Tim bồng đón phượng vẫy làn trưa
Cài mây phượng ảo la đà nũng
Dõi phượng tình loang mải miết thừa
Vẫn cứ đêm ngày rung cảm  phượng
Thương chiều ngoái phượng khảm nồng xưa