Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 18:32, số lượt xem: 101

Thuở ấy đôi mình sũng mặn cay
Vần thơ lộng gió giữa tim bày
Hoài vương vấn dạ loang dìu đãi
Mãi khát khao tình toả lượn say
Hạnh phúc đan bừng tơ tưởng diễm
Tào khang ước hẹn mải mê dày
Từng đêm quấn quyện ngời hương lửa
Dạo cõi thiên đường bảnh lắm thay

Ta hằng ướp ngãi đẹp lòng thay
Những muốn chuyền hương ủ mộng dày
Mãi nhớ nhung người bên nguyệt lả
Luôn trằn trọc giấc giữa tình say
Rồi gieo điệu ước la đà trỗi
Để luyến mùa thương giục giã bày
Dõi cánh hoa ngời thơm kỷ niệm
Yêu thời muối mặn nũng gừng cay